Udskriv denne side

Aktuelt

Generalforsamling 2017

Årets generalforsamling afholdes torsdag den 23. februar kl. 19 i Højmark Forsamlingshus, Adelvej 41 6940 Højmark

Efter velkomst ved formanden vil Karsten Sørensen, formand SSU eller Helle Stærk, næstformand for SSU om nutiden og fremtiden som kronisk syg i kommunen. Ca. kl 20 serveres kaffe/teog generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsesns beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år
  3. Godkendelse af regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået lokalforeningen senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse
  5. Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget
  6. Valg af bestyrelse. På valg er Susanne Højager (modtager ikke genvalg), og Anders Lund (modteger genvalg)
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, der vælges som en1. suppleant og en anden suppleant
  8. Valg af en kritisk revisor
  9. Eventuelt.

NB. Af hensyn til forplejning, bedes man tilmelde sig generalforsamlingen til Hans M.G. Pinderup. tlf.: 2246 8047, E-mail: hans@pinderup.com senest mandag den 20. februar 2017.